Odluke o dodjeli ugovora 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala u 2020. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka i montaža opreme za mini siranu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluga kafilerije-hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Osiguranje zaposlenih radnika u opštini Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sanacija lokalnog puta Rudo-Mioče

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izmještanje ograde zbog rekonstrukcije ulice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka prehrambeno higijenskih paketa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2020-2021. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izrada prelaza preko kanala Rosulje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Prevoz učenika u školskoj 2020-2021 godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Dizajn i štampa etiketa i postera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka ambalaže za sir

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka ugradnja materijala i ostali radovi u Ulici kralja Petra I Oslobodioca

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sanacija putnog pravca Bjeljevine-Radoželje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sanacija lokalnog puta na Rosuljama iznad stadiona

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rekonstrukcija Ulice kralja Pertra I oslobodioca-dodatni radovi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izgradnja javne rasvjete u naselju Gojava-opština Rudo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rekonstrukcija mosta u Gornjoj Rijeci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Izgradnja potpornog zida pored stovarišta STR Varda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Obavljanje usluge opšte sistemske deratizacije u 2020 godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Adaptacija kancelarije matičnog ureda u MZ Štrpci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Održavanje lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Zamjena spoljne stolarije na zgradi doma kulture LOT3

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Usluga izrade elaborata-eksproprijacije-Ulica prebidolska

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Usluga izrade dopune projekta-dionica D-2-Ulica prebidolska

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Nabavka i instalacija muzičke opreme i razglasa

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Nabavka scenske rasvjete

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača – Nabavka materijala za higijensko zdravstvenu zaštitu