Општи дио

Општина Рудо је акценат развоја привреде  усмјерила у правцу  пољопривреде и туризма.

Природни ресурси,  инсталисани капацитети,  и повезаност са бившим југослевенским привредним системима доприносили су да је у ранијем периоду индустрија била носиоц развоја и остваривала највећи дио укупног прихода.  Услед распада бивше Југославије,  погоршања укупне економске ситације и услова привређивања,  постојећи капацитети су престали да раде или се  минимално користе.