Радна тијела

СТАЛНА РАДНА ТИЈЕЛА

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА    

 1. Слободан Миковић, предсједник
 2. Илија Арсић, замјеник предсједника
 3. Славиша Симић, члан
 4. Горан Ћувиза, члан
 5. Шеро Енвер, члан

ВЕРИФИКАЦИОНА КОМИСИЈА

 1. Пријовић Нинослав, предсједник
 2. Ћировић Милован, члан
 3. Суботић Саво, члан

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ПОСЛОВНИК И ПРОПИСЕ

 1. Шеро Енвер, предсједник
 2. Радовић Момир, члан
 3. Вујичић Милан, члан

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

 1. Павловић Драган, предсједник
 2. Ћировић Милован, члан
 3. Јевђевић Мирослав, члан

КОМИСИЈА ЗА ВЈЕРСКА ПИТАЊА

 1. Ћировић Велибор, предсједник
 2. Топаловић Гојко, члан
 3. Цвико Енес, члан

КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ

 1. Станишић Борислав, предсједник
 2. Стикић Марија, члан
 3. Јовановић Синиша,члан

КОМИСИЈА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ     

 1. Дробњаковић Саша, предсједник
 2. Симић Славиша, члан
 3. Топаловић Милун, члан

КОМИСИЈА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

 1. Ћировић Милован, предсједник
 2. Којадиновић Бојана, члан
 3. Припунић Јелена, члан
 4. Станишић Борислав, члан
 5. Јелић Момчило, члан

КОМИСИЈА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ        

 1. Ћувиза Горан,предсједник
 2. Симић Славиша, члан
 3. Ђукановић Богдан, члан

КОМИСИЈЕ ЗА ПОВРАТАК ИЗБЈЕЛОГ И РАСЕЉЕНОГ СТАНОВНИШТВА

 1. Шеро Енвер-предсједник
 2. Перовић Јелена-члан
 3. Пожега Фикрет-члан

 ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА, ПРЕДСТАВКЕ

 И ПРИТУЖБЕ ГРАЂАНА

 1. Чолаковић Милко, предсједник
 2. Павловић Драган, члан
 3. Буква Милош, члан
 4. Крсмановић Милорад, члан
 5. Станић Владимир, члан

ОДБОР ЗА РЕГИОНАЛНУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

 1. Симић Славиша, предсједник
 2. Чолаковић Милко, члан
 3. Шеро Енвер, члан
 4. Радовић Зоран, члан
 5. Дробњаковић Богосав, члан

ЕТИЧКИ ОДБОР

 1. Станишић Крста, предсједник
 2. Станишић Борислав, члан
 3. Павловић Драган, члан
 4. Ћировић Милован,члан
 5. Лазовић Синиша, члан

ОДБОР ЗА ЗДРАВЉЕ

 1. Станишић Крста-предсједник
 2. Јанићијевић Александар-члан
 3. Шага Катарина-члан

САВЈЕТ ЗА СПОРТ

 1. Симић Славиша, предсједник
 2. Станић Мирко, члан
 3. Бандовић Миломир, члан

САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ

 1. Арсић Илија, предсједник
 2. Грубиша Данка, члан
 3. Ђуровић Сретен, члан

 

ПОВРЕМЕНА РАДНА ТИЈЕЛА

ФОРУМ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ОПШТИНЕ РУДО

 1. ДРОБЊАКОВИЋ САША, предсједник Скупштине општине,
 2. РАЈАК РАТО, начелник општине, замјеник предсједника
 3. секретар Скупштине општине,
 4. МЕДОВИЋ БОЈАН, командир Полицијске станице Рудо,
 5. ЕЛЕЗ ТАТОМИР, представник СШЦ Рудо,
 6. КОЈАДИНОВИЋ СЛАВИЦА, представник ОШ Штрпца,
 7. БАРБАРЕЗ ТОДОРОВИЋ НАТАША, представник ОШ Рудо,
 8. СТАШЕВИЋ СЛАВИЦА, представник Центра за социјални рад,
 9. ПЈЕВЧЕВИЋ МАРКО, референт цивилне заштите,
 10. ТОПАЛОВИЋ МИЛУН, представник Ватрогасног друштва Рудо,
 11. МИЛИКИЋ МАРИНА, представник Дома здравља Рудо,
 12. МИЈУШКОВИЋ МИРКО, комунална полиција Рудо,
 13. КОВАЧЕВИЋ СЛАВИЦА, судија Основног суда Вишеград,
 14. МИТРОВИЋ СВЈЕТЛАНА, представник младих,
 15. ИКОНИЋ ЗОРАН, представник приватног сектора,
 16. ПАВЛОВИЋ ДРАГАН, представник удружења,
 17. ХАСЕЧИЋ ЕСАД, представник повратника,
 18. СТУПИЋ ЗОРАН, представник ДГС,

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 1. Дробњаковић Саша, предсједник Скупштине, предсједник,
 2. Рајак Рато, Начелник општине, потпредсједник,
 3. секретар Скупштине, члан
 4. Никитовић Игор, секретар Комисије,
 5. Ћувиза Горан, представник мјесних заједница, члан
 6. Брадоњић Радојко, представник невладиних организација, члан
 7. Станишић Крста, представник невладиних организација, члан
 8. Миковић Слободан, представник јавних институција, члан
 9. Симић Славиша, представник приватног сектора, члан
 10. Кулашевић Ненад, представник омладине, члан
 11. Клачар Мујо, представник повратника, члан
 12. Шеро Енвер, члан
 13. Арсић Илија, члан

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ОРГАНА УПРАВЉАЊА У ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУДО

 1. Јовановић Драган-предсједник
 2. Пушоњић Слађана-члан
 3. Дробњаковић Саша-члан
 4. Марић Слободан-члан
 5. Пријовић Нинослав-члан

КОМИСИЈА ЗА ПРОДАЈУ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

 1. ПУШОЊИЋ СЛАЂАНА   -предсједник  (ЂУРОВИЋ ЗОРАН -замјеник)
 2. ЋИРОВИЋ МИЛОВАН     -члан (ВИДАКОВИЋ ЈОВИЦА   -замјеник)
 3. СТАНИШИЋ КРСТА         -члан  (ЋИРОВИЋ ВЕЛИБОР        -замјениk)

ЛИСТА СТРУЧЊАКА СА КОЈЕ ЋЕ СЕ ИМЕНОВАТИ КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР

 1. Папоњак Драган, професор,
 2. Павловић Драган, професор,
 3. Остојић Предраг, професор
 4. Стикић Марија, професор,
 5. Јелић Момчило, професор
 6. Миликић Марина, спец.др.мед.
 7. Рајак Вера, спец.др.мед.
 8. Ђуровић Зоран, дипл.правник,
 9. Пушоњић Слађана, дипл.правник
 10. Мићовић Бојана, дипл.правник
 11. Топаловић Стојанка, дипл.ецц.
 12. Милинковић Добрисав, дипл.ецц,
 13. Јовановић Драган дипл.инг.пољопривреде
 14. Миковић Слободан, инг.грађевинарства
 15. Припунић Јелена, дипл.новинар

ОДБОРНИЦИ ЗА ПРИСУСТВОВАЊЕ ВЈЕНЧАЊУ

 1. Арсић Илија
 2. Брадоњић Владимир
 3. Видаковић Јовица
 4. Дробњаковић Саша
 5. Јовановић Драган
 6. Миковић Слободан
 7. Павловић Драган
 8. Пријовић Нинослав
 9. Симић Славиша
 10. Станишић Борислав
 11. Станишић Крста
 12. Суботић Саво
 13. Шеро Енвер
 14. Ћировић Милован
 15. Ћировић Велибор
 16. Ћувиза Горан
 17. Чолаковић Милко

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

 1. Ђуровић Зоран – предсједник
 2. Топаловић Зоран – члан
 3. Караосмановић Лариса – члан

ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИНМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЈАЧАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ СЕКТОРА

 1. Милинковић Добрисав – предсједник
 2. Лазовић Радосав – члан
 3. Кастратовић Оливера – члан

САВЈЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ РУДО

 1. Љиљана Ћиковић – представник локалне управе
 2. Мирослав Терзић – СЈБ
 3. Гојко Топаловић – АМД
 4. Др. Крсто Станишић -Дом здраваља
 5. Жељко Ступић – технички преглед возила
 6. Младен Ракић – седња школа
 7. Марина Ступић – основна школа

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ НАМЈЕНСКОГ УТРОШКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 1. Тодоровић Маријан,предсједник
 2. Филипић Никола,члан
 3. Шеро Енвер, члан

 ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

 1. Командант штаба – начелник општине
 2. Замјеник комаданта штаба – замјеник начелника општине
 3. Начелник штаба – стручни сараданик за цивилну заштиту
 4. Члан штаба за правне послове -начелник Одјељења за општу управу
 5. Члан штаба за финансијске послове – начелник Одјељења за привреду и финансије
 6. Члан штаба за склањање људи, материјалних и других добара, заштиту и спасавање из рушевина и заштиту животне околине – представник комуналног предузећа „Услуга“ АД Рудо
 7. Члан штаба за прву медицинску помоћ и асанацију терена – доктор медицине из дома здравља „Др.Стојана и Љубица “ Рудо
 8. Члан штаба за заштиту и спасавање од пожара – старјешина ватрогасне јединице Рудо
 9. Члан штаба за збрињабање угрожених и настрадалих и евакуацију – секретар ОО Црвеног крста
 10. Члан штаба за спасавање животиња и намирница животињског поријекла – доктор ветерине из Ветеринарске станице Рудо
 11. Члан штаба за заштиту и спасавање од поплава и клизишта – грађевински инжињер
 12. Члан штаба за заштиту и спасавање од НУС – а и мина – командир полицијске станице
 13. Члан штаба за хидрометереологију – метереолошки техничар