Realizacija ugovora 2018

UGOVORNI ORGAN - OPŠTINA RUDO

RED.BROJ BROJ NABAVKE DATUM NABAVKE NAZIV PREDMETA NABAVKE VRIJEDNOST UGOVORA BEZ PDV-A
1. 02-404-57/17 27.11.2018. Prevoz učenika na području opštine Rudo u 2018.godini 61.196,52 KM
2. 02-404-58/17 28.11.2017. Čišćenje snijega u 2018.godini 4.793,00 KM
3. 02-404-60/17 05.12.2017. Nabavka goriva za potrebe opštine Rudo u 2018.godini 6.399,90 KM
4. 02-404-61/17 13.12.2017. Nabavka novogodišnjih ukrasa 406,00 KM
5. 02-404-62/17 25.12.2017. Ukrašavanje grada za Novu godinu 480,00 KM
6. 02-404-6/18 27.02.2018. Sanacija zaštitne mreže na školskom igralištu u Mokronozima 1.470,00 KM
7. 02-404-8/18 09.03.2018. Osiguranje zaposlenih radnika u opštini Rudo 1.138,46 KM
 8.  02-404-9/18  15.03.2018. Nabavka trakastih zavjesa  392,00 KM
 9.  02-404-10/18  15.03.2018. Geodetske usluge  snimanja za izradu projekta i NN mreže za naselje Dubac, Oputnica i Šahdani-opština Rudo  5.970,00 KM
10. 02-404-14/18 11.04.2018. Nabavka računarske opreme 3.052,50 KM
11. 02-404-15/18 24.04.2018. Rekonstrukcija i adaptacija obdaništa u Rudom 264.120,93 KM
12. 02-404-16/18 24.04.2018. Stručno mišljenje i UTU za obdanište  i elektroobjekte u Rudom 1.600,00 KM
13. 02-404-19/18 30.04.2018. Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2018-2019. godine 11.250,00 KM
14. 02-404-20/18 04.05.2018. Asfaltiranje puta Strgačina-Čavdari-Kovači 21.311,75 KM
15. 02-404-21/18 04.05.2018. Izgradnja AB potpornih zidova i zaštitnog kanala Strgačina-Čavdari 8.490,00 KM
16. 02-404-31/18 30.05.2018. Izrada elaborata ZOP 550,00 KM
17. 02-404-32/18 30.05.2018. Nabavka kancelarijskog namještaja 2.480,00 KM
18. 02-404-33/18 06.06.2018. Izrada elaborata za utvrđivanje opšteg interesa za seoski put u selu Mitrovići i izrada elaborata za utvrđivanje opšteg interesa za iradu saobraćajnice u naselju Rosulje 1.100,00 KM
19. 02-404-34/18 08.06.2018. Izrada i postavljanje turističke signalizacije 1.040,00 KM
20. 02-404-35/18 11.06.2018. Usluga kafilerije-hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica 3.440,00 KM
21. 02-404-36/18 13.06.2018. Revizija projekta elektrifikacije 450,00 KM
22. 02-404-40/18 17.07.2018. Elektrifikacija stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika u naselje Oputnica – opština Rudo 147.243,62 KM
23. 02-404-41/18 20.07.2018. Asfaltiranje lokalnih puteva u opštini Rudo u 2018.godini 110.582,00 KM
24. 02-404-42/18 26.07.2018. Izrada stručnog mišljenja i UTU za objete javne rasvjete u opštini Rudo 750,00 KM
25. 02-404-45/18 01.08.2018. Nabavka opreme za video nadzor 7.230,00 KM
26. 02-404-46/18 08.08.2018. Nabavka elektromaterijala i reparacija svjetiljki 1.020,38 KM
27. 02-404-47/18 13.08.2018. Javna rasvjeta na teritoriji optine Rudo  u 2018.godini 14.849,10 KM
28. 02-404-48/18 13.08.2018. Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju Ulice kralja Petra I oslobodioca u Rudom i projekta tehničke vode u Mrsovu 5.950,00 KM
29. 02-404-52/18 03.09.2018. Nabavka poluoblica i grede 1.410,00 KM
30. 02-404-53/18 19.09.2018. Održavanje lokalnih puteva-opština Rudo 5.926,10 KM
31. 02-404-55/18 24.09.2018. Obavljanje usluge opšte sistemske deratizacije u 2018.godini 4.273,50 KM
32. 02-404-59-18 17.10.2018. Nabavka kancelarijskih stolica i ormara 1.585,47 KM
33. 02-404-72/18 07.12.2018. Izrada projektno-tehničke dokumentacije  za opremanje objekta kolektivnog stanovanja u Rudom 4.200,00 KM