Realizacija ugovora 2020

UGOVORNI ORGAN - OPŠTINA RUDO

RED.BROJ BROJ NABAVKE DATUM NABAVKE NAZIV PREDMETA NABAVKE VRIJEDNOST UGOVORA BEZ PDV-A
1. 02-404-67/19 18.11.2019. Pružanje advokatskih usluga 12.000,00 KM
2. 02-404-70/19 25.11.2019. Nabavka goriva za potrebe opštine Rudo u 2020.godine 8.095,00 KM
3. 02-404-73/19 13.12.2019. Ukrašavanje grada za Novu godinu 1.108,94 KM
4. 02-404-74/19 18.12.2019. Spremanje i posluživanje hrane i pića za obilježavanje 22. decembra 2.200,00 KM
5. 02-404-75/19 18.12.2019. Snimanje situacije za projektovanje rekonstrukcije dijela lokalnog puta Rosulje-Prebidoli-Gornji Cikoti i izrada projekta rekonstruisanog dijela puta 700,00 KM
6. 02-404-76/19 23.12.2019. Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala u 2020. godini 5.700,16 KM
7. 02-404-78/19 25.12.2019. Nabavka promotivnog materijala za Novu godinu 1.579,49 KM
8. 02-404-79/19 30.12.2019. Usluga rušenja i uklanjanja objekta smještenog u Ulici Palih Srpskih boraca i Cara Dušana u Rudom 4.000,00 KM
9. 02-404-2/20 23.01.2020. Nabavka  i montaža opreme za mini siranu 42.678,80 KM
10. 02-404-4/20 30.01.2020. Revizija projekta elektifikacije-Biševići 600,00 KM
11. 02-404-6/20 27.02.2020 Nabavka računarske opreme 1.118,82 KM
12. 02-404-8/20 05.03.2020. Osiguranje zaposlenih radnika 1.422,00 KM
13. 02-404-9/20 06.03.2020. Usluge kafilerije-hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica 3.440,00 KM
14. 02-404-11/20 13.03.2020. Obavljanje usluge dezinfekcije javnih objekata zbog pandemije korone virusa 2.501,00 KM
15. 02-404-12/20 24.03.2020. Sanacija lokalnog puta Rudo-Mioče 12.000,00 KM
16. 02-404-13/20 30.03.2020. Usluge keteringa za karantin 975,00 KM
17. 02-404-14/20 09.04.2020. Izmještanje ograde zbog rekonstrukcije ulice 1.170,00 KM
18. 02-404-16/20 16.04.2020. Nabavka higijensko-prehrambenih paketa 10.779,97 KM
19. 02-404-17/20 24.04.2020. Nabavka opreme za video nadzor 809,45 KM
20. 02-404-18/20 28.04.2020. Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2020-2021. godinu 6.720,00 KM
21. 02-404-20/20 13.05.2020. Prevoz učenika u školskoj 2020-2021.godini 62.952,00 KM
22. 02-404-22/20 26.05.2020. Izrada prelaza preko kanala Rosulje 1.875,00 KM
23. 02-404-23/20 17.06.2020. Dizajn i štampa etiketa i postera 1.100,00 KM
24. 02-404-24/20 17.06.2020. Nabavka ambalaže za sir 1.046,81 KM
25. 02-404-26/20 06.07.2020. Nabavka multifunkcijskog štampača 504,28 KM
26. 02-404-27/20 14.07.2020. Nabavka, ugradnja materijala i  ostali radovi u Ulici kralja Petra  I Oslobodioca 3.280,20 KM
27. 02-404-28/20 21.07.2020. Sanacija putnog pravca Bjeljevine-Radoželje, MZ Strgačina-opština Rudo 5.000,00 KM
28. 02-404-30/20 05.08.2020. Sanacija lokalnog puta na Rosuljama iznad stadiona 1.755,00 KM
29. 02-404-31-1/20 13.08.2020. Rekonstrukcija zgrade doma kulture- Elektroinstalaterski radovi na zgradi doma kulture LOT1 30.790,00 KM
30. 02-404-31-2/20 13.08.2020. Rekonstrukcija zgrade doma kulture- Hidroiziolaterski radovi na krovu doma kulture  LOT 2 21.384,00 KM
31. 02-404-31-4/20 13.08.2020. Rekonstrukcija zgrade doma kulture- Molerski radovi na zgradi doma kulture i izgradnja staze za invalide  LOT 4 23.671,20  KM
32. 02-404-32/20 14.08.2020. Rekonstrukcija Ulice kralja Petra I oslobodioca-dodatni radovi 12.590,00 KM
33. 02-404-33/20 17.08.2020. Održavanje lokalnih puteva 13.591,00 KM
34. 02-404-34/20 20.08.2020. Izgradnja javne rasvjete u naselju Gojava 5.892,22 KM
35. 02-404-35/20 25.08.2020. Rekonstrukcija mosta u Gornjoj Rijeci 16.206,76 KM
36. 02-404-36/20 01.09.2020. Izgradnja potpornog zida pored stovarišta STR „Varda“ 1.544,00 KM
37. 02-404-37/20 18.09.2020. Rekonstrukcija zgrade doma kulture  za LOT 3: Zamjena spoljne stolarije na zgradi doma kulture 19.439,50 KM
38. 02-404-38/20 22.09.2020. Obavljanje usluge opšte sistemske deratizacije 4.273,50 KM
39. 02-404-39/20 25.09.2020. Rekonstrukcija vodovodnog sistema Bijelo Brdo 1.282,00 KM
40. 02-404-40/20 25.09.2020. Adaptacija kancelarije matičnog ureda u MZ Štrpci 3.885,00 KM
41. 02-404-43/20 02.11.2020. Usluga izrade elaborata eksproprijacije -Ulica prebidolska 840,00 KM
42. 02-404-44/20 02.11.2020. Usluga izrade dopune projekta dionica D-2-Ulica prebidolska 300,00 KM
43. 02-404-47/20 06.11.2020. Nabavka materijala za higijensko zdravstvenu zaštitu 610,93 KM