Realizacija ugovora 2019

UGOVORNI ORGAN - OPŠTINA RUDO

RED.BROJ BROJ NABAVKE DATUM NABAVKE NAZIV PREDMETA NABAVKE VRIJEDNOST UGOVORA BEZ PDV-A
1. 02-404-65/18 19.11.2018. Prevoz učenika na području opštine Rudo u 2019.godini 60.860,00 KM
2. 02-404-69/18 05.12.2018. Nabavka goriva za potrebe opštine Rudo u 2019.godini 8.639,32 KM
3. 02-404-73/18 13.12.2018. Ukrašavanje grada za Novu godinu 1.337, 61 KM
4. 02-404-6/19 13.03.2019. Osiguranje zaposlenih radnika u opštini Rudo 1.138,46 KM
5. 02-404-7/19 21.03.2019. Obavljanje usluge opšte sistemske deratizacije u 2019. godini 4.273,50 KM
6. 02-404-9-19 28.03.2019. Izrada stručnog mišljenja i UTU za elektrifikaciju u Biševićima-opština Rudo 350,00 KM
7. 02-404-12/19 19.04.2019. Nabavka lož ulja za grejnu sezonu 2019-2020.godinu 12.922,00 KM
8. 02-404-16/19 15.05.2019. Nabavka elektromaterijala i reparacija svjetiljki 859,83 KM
9. 02-404-17/19 20.05.2019. Sanacija lokalnog puta Skakavac-Bjeljevine 8.500,00 KM
10. 02-404-18/19 27.05.2019 Nabavka saobraćajnih znakova 1.029,00 KM
11. 02-404-21/19 25.06.2019. Sanacija trotoara i odvod površinskih voda 4.674,30 KM
12. 02-404-22/19 26.06.2019. Održavanja lokalnih puteva-opština Rudo 3.490,00 KM
13. 02-404-24/19 28.06.2019. Rekonstrukcija Ulice kralja Petra I oslobodica 262.282,64 KM
14. 02-404-25/19 28.06.2019. Pružanje advokatskih usluga 5.990,00 KM
15. 02-404-28/19 04.07.2019. Snimanje situacije terena za izradu projekta dalekovoda trafostanica i izradu projekta NN mreže u naselju Biševići-opština Rudo 2.670,94 KM
16. 02-404-29/19 05.07.2019. Spremanje i posluživanje hrane i pića za slavski ručak povodom dana Opštine 2.137,00 KM
17. 02-404-30/19 29.07.2019. Asfaltiranje nekategorisanih puteva 44.981,75 KM
18. 02-404-31/19 30.07.2019. Izgradnja pristupnog puta i ograde u kasarni-Rudo 40.924,47 KM
19. 02-404-35/19 01.08.2019. Usluga kafilerije- hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica 3.440,00 KM
20. 02-404-37/19 05.08.2019. Izvođenje radova na vazdušnom grijanju i ventilaciji sportske dvorane u Rudom i adaptacija kotlovnice u SŠC 86.900,00 KM
21. 02-404-39/19 05.08.2019. Nabavka nadzornih kamera 1.023,93 KM
22. 02-404-40/19 09.08.2019. Održavanja lokalnih puteva-sanacija mosta u Bulčić rijeci u MZ Staro Rudo 1.819,00 KM
23. 02-404-42/19 21.08.2019. Elektrifikacija stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika u MZ Mrsovo (Biševići) – opština Rudo 81.099,58 KM
24. 02-404-43/19 23.08.2019. Nabavka računarske opreme 3.726,13 KM
25. 02-404-51/19 16.09.2019. Nabavka patosnica za saniranje mosta u Polimlja 2.970,00 KM
26. 02-404-52/19 30.09.2019. Adaptacija prostora za mini siranu u Štrpcima- opština Rudo 42.700,20 KM
27. 02-404-57/19 30.10.2019. Čišćenje snijega u 2019-2020. godini 11.490,00 KM
28. 02-404-63/19 31.10.2019. Izrada eleaborata energetske efikasnosti zgrade 1.650,00 KM
29. 02-404-68/19 19.11.2019. Nabavka steonih junica 56.025,60 KM