Замјеник начелника

ВИДАКОВИЋ Миломир МИТАР

Zamjenik načelnika Opštine Rudo - Mitar Vidaković

Контакт адреса:

Телефон:058-711-164

Факс: 058-711-242
– канцеларија бр.: 13

 

Биографија:

ВИДАКОВИЋ (Миломир) МИТАР

Рођен 08..11.1963.године у селу Мисаиловина, општина Рудо.
Основну школу завршио је у Будимлији и Штрпцима а средњу у Рудом.
Радио је у иностранству, успјешно водио приватно предузеће „ММР Браћа Видаковић“.
Био је одборник у Скупштини општине Рудо у три мандата.
Настањен у селу Плема, Увац, отац је троје дјеце.
Учесник је отаџбинског рата.

 

Надлежност:

Замјеник Начелника општине извршава дужности које му повјери Начелник општине, замјењује Начелника и дјелује у његово име када је Начелник општине одсутан или спријечен у вршењу својих дужности, као и друге послове у складу са законом  Статутом општине.

У случају престанка функције Начелника општине, замјеник Начелника има сва овлашћења која припадају Начелнику општине у складу са законом Статутом, а до избора новог Начелника општине.