Održana volonterska ekološka akcija

Čisšćnje okoline u Rudom

U sobotu je širom Bosne i Hercegovine održana volonterska ekološka akcija uklanjanja divljih deponija „Let’s do it – očistimo zemlju za jedan dan“.

Akcija „Let’s do it“ je najveća volonterska ekološka akcija u istoriji Bosne i Hercegovone u kojoj je ove godine učestvovalo 39 opština samo na području Republike Srpske.

U okviru akcije, u Opštini Rudo, očišćene su sledeće lokacije:
Štrpci – Registrovana divlja deponija “Mačkovac”, kao i mjesni dom u Štrpcima,
Rudo – Lokacija nekadašnje stočne pijace, kao i potok nedaleko od iste, Setihovo – Ribarsko odmarališe.

U planu je bilo da se očisti još jedna registrovana divlja deponija u Budimliji, ali po dolasku na lokaciju je utvrđeno da ista nije sigurna po zdravlje volontera, pa je akcija otkazana. Stanje na toj lokaciji je prijavljeno komulalnoj inspekciji opštine Rudo.

Na akciji je učestvovalo preko 40 volontera, domaćinstva koja su bila obavještena putem lokalne televizije, kao i radnici komunalnog preduzeća.

Prikupljeno je više od 60 kesa otpada.

Izvor: Lokalni tim ONAuBIH Rudo