Јавни увид у Студију утицаја на животну средину Хидроелектране „Мрсово“

                                            

HE Mrsovo

Општина Рудо је у складу са чланом 69. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 71/12) објавила Јавни увид у Студију утицаја на животну средину Хидроелектране „Мрсово“.

Јавни увид у садржај Студије може се извршити у згради Скупштине општине Рудо  –  Шалтер сала, радним данима у времену од 07,00  до 15,00 часова.

Примједбе и мишљења могу се поднијети на адресу:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију  – Трг Републике Српске врој 1.  БАЊА ЛУКА.