ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Општинска административна служба

Одјељење за привреду, финансије, просторно

уређење и испекцијске послове

Број: 03-312-13/13

Датум: 17.12.2013.године

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

У складу са одредбама члана 90. став 5 Закона о заштити животне средине (Сл. Гласник РС број 71/12) обавјештава се јавност да је издата Еколошка дозвола за „Нестро петрол“ а.д. Бања Лука, ПЦ Источно Сарајево, Бензинска станица Рудо, за постојећу  бензинску пумпу са пратећим садржајима у Рудом, на   к.ч.  број  998/1 К.О.Рудо.

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Драган Павловић