Прелиминарна ранг листа за студентске стипендије

Комисија за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо, јуче је завршила обраду пријава, које су студенти поднијели по расписаном конкурсу. Пријаве за додјелу студентских стипендија поднијело је 97 студената са подручја општине Рудо, од чега су четири (због неиспуњавања прописаних услова) одбијене. Комисија је, према утврђеним критеријима, сачинила прелиминарну ранг листу корисника студентских стипендија. Незадовољни подносиоци пријава,у року од осам дана, могу поднијети приговор другостепеном органу. Према Одлуци о додјели студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо, бр. 01 – 022 – 101/ 13 од 26. 09. 2013. године, износ стипендије за прву и другу годину студија је 80, 00 КМ, за трећу и четврту 90, 00 КМ а за пету и шесту 100, 00 КМ. Стипендије се исплаћују у десет рата, у периоду јануар – октобар текуће школске године. Ранг листа потенцијалних корисника студентских стипендија за школску 2013/ 14 школску годину, објављена је на огласној табли у згради општине.