Већи подстицаји за пољопривреднике

 

висораван

Скупштина општине Рудо, на сједници одржаној дана 30. 12. 2013. године, донијела је Одлуку о подстицајима за развој пољопривредне производње за 2014- ту годину. Овом одлукуом, износ подстицаја, из општинског буџета, за производњу у пољопривреди, повећан је у односу на претходну годину. Тако су подстицаји за узгој расно приплодних јуница повећани са 200, 00 КМ на 250, 00 КМ, за набавку музних грла, ради формирања основног стада (од минимално три грла), са 250, 00 КМ на 300, 00 КМ по једном грлу, за испоручено млијеко регистрованом откупљивачу, са 0, 10 КМ по литру на 0, 15 КМ, по литру.

djevojka

Што се тиче премија за малине, до сада је износ премије зависио од откупне цијене. Према новој одлуци предвиђено је другачије рјешење. Наиме, уколико је произвођач малине члан удружења узгајивача малина „Малина“ и предаје малину регистрованом откупљивачу, премија износи 0,10 КМ по једном килограму предате малине, без обзира на висину откупне цијене.