Усвојени Извјештај о раду и Програм рада начелника општине

Дана 30. 01. 2013. године, одржана је дванаеста редовна сједница Скупштине општине Рудо. На сједници су разматрани и усвојени Извјештај о раду начелника општине за 2013 – у годину , Програм рада начелника оштине за 2014 – у годину, планови рада и финансијски планови јавних установа и предузећа, чији је оснивач Скупштина општине. Осим наведених аката, Скупштина је већином гласова, усвојила Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, на подручју општине Рудо, Програм обављања комуналних дјелатности у 2014 – ој, извршила избор органа управљања и руковођења у Јавним установама: Народна библиотека „Просвјета“ Рудо, Територијална ватрогасна јединица Рудо и Центар за социјални рад Рудо, такође је дата сагласност на повећање цијена комуналних услуга за изношење и одвожење смећа.

Садржај Извјештаја о раду начелника општине за 2013 – ту годину и Програма рада начелника општине за 2014 – ту годину, можете погледати овдје: