Јавни увид у захтјев за издавање еколошке дозволе

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РУДО

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02 – 312 – 4/ 14

Датум: 9. 06. 2014. године

 

АНЏИЋ ПЕТАР из Доње Ријеке општина Рудо, као инвеститор, поднио је захтјев Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Р. С. захтјев за издавање еколошке дозволе за МХЕ „Доња Ријека“ на потоку Буковици, општина Рудо.

У складу са члановима 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 71/ 12), објављујемо: 

ЈАВНИ УВИД

У ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ И ПРИЛОЖЕНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Позива се заинтересована јавност да извршити увид у наведени захтјев и садржину документације, за постројења мини-хидроелактране „Доња Ријека“ на потоку Буковици, на к. ч. 1136/ 1 пл 152 к.о. Штрпца општина Рудо, максималног капацитета 20 кW.

Јавни увид се може извршити у згради Скупштине општине Рудо, канцеларија бр. 4, радним даном од 07 до 15 часова.

Јавни увид траје до 09. 07. 2014. године, до када се могу доставити примједбе, приједлози и мишљења, у писаној форми. 

 

ДОСТАВЉЕНО:

  1. Огласна табла
  2. Шалтер сала-огласна табла
  3. Спис и архива

             НАЧЕЛНИК   ОДЈЕЉЕЊА :

         Драгиша Драгутиновић

       ___________________