Nova kuća za majku poginulog borca

IMG_0968

Starica Vojka Grabovčić, majka poginulog borca VRS Grabovčić Nenada, od pogibije sina jedinca, živi sama u trošnoj kući u Međurječju. Za sve ove godine dobila je bezbroj obećanja da će joj biti napravljena nova kuća, međutim sve je i ostalo na obećanjima. Niko se do sada nije potrudio da joj obezbjedi pristojne uslove za život, kakve zaslužuju svi a ona posebno .

Lokalna vlast opštine Rudo, na čelu sa načelnikom opštine Ratom Rajakom, nije ostala na obećanjima. Jedan od prioriteta u raspodjeli sredstava suficita u budžetu opštine za 2013.godinu, je finansiranje izgradnje kuće za Grabovčić Vojku.

Prema riječima Dragana Stikića, sekretara Komisije za javne nabavke, nakon provedenog konkurentskog postupka javne nabavke, za najpovoljnijeg izvođača radova na izgradnji kuće, izabrano je preduzeće K. P.„Usluga“ a. d. Rudo. Vrijednost ugovorenih radova je 27. 215, 09 KM. a rok za završetak je 45 dana, od dana potpisivanja ugovora. Tehnički nadzor nad izvođenjem radova, vrši Predrag Blagojević, spec. str. ing. građevine.

Od direktora KP “Usluga“ Rudo, Slobodana Mikovića, dobili smo informaciju da su radovi na izgradnji kuće započeli dana 23. 06. 2014. godine, a završetak izgradnje se planira do kraja avgusta 2014. godine.

IMG_0969

IMG_0970