Обавјештење

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РУДО

Одјељење за привреду, финанисје,

просторно уређење и инспекцијске послове

Број: 03 – 473 – 2/ 14

Датум: 18. 07. 2014. год.

 О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је План експропријације непокретности у сврху изградње и коришћења хидроелектране „Мрсово 1“ на ријеци Лим, општина Рудо изложен на јавни увид у Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо.

План експропријације даје се на јавни увид у периоду од 18. 07. 2014. до 01. 08. 2014. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова. У овом периоду заинтересована лица могу ставити примједбе на План, које се подносе у писаном облику Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо ( канцеларија број 4.)

 НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Драгутиновић Драгиша

_____________________