Predstavnici Regulatorne komisije za energetiku u Rudom

rasprava o mini centralama

Danas je, u maloj sali Doma kulture u Rudom, održana rasprava o nacrtu dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije za „ERS“ – male hidroelektrane d. o. o. Banja Luka.Radi se o dozvolama za rad malih hidroelektarana na rijeci Sućeska i to MHE „Sućeska R – S – 1“ i MHE „Sućeska R – S – 2„.

Raspravi su prisustvovali predstavnici Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske, predstavnici „Elektroprenosa“ Republike Srpske, predstavnici „MHE“ i lokalne vlasti opštine Rudo.

Predstavnici Regulatorne komisije, istakli su da se produženje dozvola vrši za narednih deset godina i da je ova rasprava dio postupka redovno propisane procedure. Takođe su naglasili dosadašnju korektnu saradnju sa predstavnicima lokalne vlasti opštine Rudo .

S druge strane, načelnik opštine Rudo Rato Rajak,istakao je primjedbe na odnos Vlade RS, jer je opština Rudo i pored niza urgencija, uskraćena za naknade koje joj pripadaju po Zakonu o koncesijama i Zakonu o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije.

rasprava o mni centralama 1