Довршена изградња зграде ПЗ „ Увац-Рудо“

Дана 12. 12. 2014. године извршен је технички пријем радова „Завршетак зграде Пољопривредне задруге“ у Увцу Пројекат је финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске-јединица за координацију пољопривредних пројеката Бања Лука.

Вриједност изведених радова је 46. 182, 35 КМ.  Радове је извело предузеће КП “Услуга“ Рудо.

Техничком пријему је присуствовао  и представник  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске,  Дамир Пуповац.

Надзорни орган је била Мојевић Гордана, дипломирани архитекта. Сви радови су изведени у складу са техничком документацијом и у предвиђеном року.

Uvac 3 prijem