Jавни позив за финансирање пројеката средствима буџета општине Рудо за 2015. годину

РЕПУБЛИКА СРПКА

ОПШТИНА РУДО

НАЧЕЛНИК

Број: 02 – 020 – 72 – 1/ 14

Датум: 24. 12. 2014. год.

 

На основу члана 49. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 5/ 13 – пречишћени текст и 3/ 14) Начелник општине упућује,

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за финансирање пројеката средствима буџета општине Рудо за 2015. годину

 

1. Право пријаве на Јавни позив, ради остварења програмских циљева у оквиру регистроване дјелатности, имају:

 • удружења грађана и
 • фондације.

2. Услови за коришћење средстава из буџета општине Рудо су:

а) Да је пројекат намијењен грађанима општине Рудо и да се реализује на подручју општине.

б) Да се пројекат односи на следеће области:

 • екологија,
 • цивилно друштво и
 • култура.

3. Пројекат треба да садржи:

 • назив пројекта,
 • назив организације (адреса, телефон, факс и е-маил),
 •  опис конкретног проблема који се ријешава реализацијом пројекта и област на коју се односи,
 • циљеви пројекта (на који начин реализација пројекта доприноси рјешавању проблема,
 • детаљан опис пројекта у коме су наведене све пројектне активности и временски оквир за реализацију истих,
 • детаљан буџет пројекта са наведеним износом финансијских средстава за људске ресурсе, набавку опреме, административне трошкове и др.,
 • начин праћења реализације пројекта (мјерење и вредновање реализованих пројектних активности које ће допринијети задовољењу потреба грађана),
 • овлаштено лице за реализацију пројекта (име и презиме, контакт телефон и адреса) и
 • број жиро-рачуна организације.

4. Критерији за оцјењивање:

 • да је пројекат достављен на вријеме и да садржи сву документацију из Јавног позива,
 • да пројекат садржи све тражене елементе и да је испоштована процедура за писање пројекта,
 • да се реализација пројекта односи на већи број корисника услуга и
 • да поштује кодекс понашања за невладин сектор у БиХ.

Пријаве се подносе на адресу: Општина Рудо ул. Ђенерала Драгољуба Драже Михајловића број 41 са назнакон „За комисију за оцјену пројеката“, до 16. 01. 2015. године, до 12 часова.

 

НАЧЕЛНИК

Рато Рајак, дипл. инж. архитектуре