Јавни позив за капиталне инвестиције – 2015

memorandum1

Број: 02 – 400 – 82/ 14

Датум: 24. децембар 2014. год.

На основу циљева и задатака утврђених у Стратегији одрживог развоја општине Рудо, Начелник општине Рудо, 24. децембра 2014. године, расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2015. године

Један од стратешких циљева општине Рудо је повећање степена укључености грађана, мјесних заједница, удружења и установа у процесу планирања  и развоја локалне заједнице и припрема приоритета за финансирање из буџета општине Рудо за период 2015. године, из средстава намјењених за капиталне инвестиције.

Пројекти треба да се односе на неке од наведених услова и то: економски развој, развој пољопривреде, развој туризма; подржава развој животне средине, културно просвјетни развој, подржавање омладине и/или жена; испуњава очекивања већег броја грађана; смањује оперативне трошкове.

Приједлоге пројекта могу подносити сви заинтересовани грађани, мјесне заједнице, установе и други субјекти, а односе се на шири нтерес локалне заједнице.

Процјена новчане вриједности инвестиције која се наводи у апликационој форми, треба бити што прецизније утврђена (консултовати општинску грађевинску инспекцију или лице одређене стручне области на коју се пројекат односи).

Да би задовољили критеријуме за оцјену пројеката капиталних инвестиција, пројекти морају бити сачињени на образцу утврђеном од стране Комисије.

Позив за приједлог пројеката је отворен дo 16. 01. 2015.године, до 15 часова.

Јавни позив је објављен на сајту општине Рудо, Огласној табли и ТВ Рудо.

Попуњене апликације је потребно предати на Инфо пулту Центра за пружање услуга грађанима општине Рудо.

Апликације се могу подићи на Инфо пулту Центра за пружање услуга грађанима општине Рудо.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Рато Рајак, дипл. инж. арх.