Обавјештење пореске управе РС

Пореска управа РС обавјештава пореске обвезнике пореза на непокретност који нису измирили обавезе по овом основу за 2012., 2013. и прву рату за 2014. годину да ће током мјесеца децембра интензивирати активности на принудној наплати. Обавјештење преносимо у цијелости.