Скупштина подржала Програм рада Начелника општине

На сједници, одржаној дана 17.12.2014.године , Скупштина општине Рудо дала је сагласност на Програм рада Начелника општине Рудо за 2015-у годину.