Обавјештење Бобар банкe а. д. Бијељина

Бобар банка а. д. Бијељина издала је обавјештење, у којем позива повјериоце да у року од 60 дана, од дана објављивања обавјештења, пријаве своја потраживања према Бобар банци, ликвидационом управнику у Бијељини улица Његошева бр. 1.

Обавјештење преносимо у цијелости.