Obavještenje Bobar banke a. d. Bijeljina

Bobar banka a. d. Bijeljina izdala je obavještenje, u kojem poziva povjerioce da u roku od 60 dana, od dana objavljivanja obavještenja, prijave svoja potraživanja prema Bobar banci, likvidacionom upravniku u Bijeljini ulica Njegoševa br. 1.

Obavještenje prenosimo u cijelosti.