Прелиминарна ранг листа за студентске стипендије

Комисија за додјелу студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо, завршила је обраду пријава, које су студенти поднијели по расписаном конкурсу који је био отворен од 11.11.2014. до 10.12.2014. године.

Пријаву за додјелу студентских стипендија поднијела су 64 студента са подручја општине Рудо, од чега су три (због неиспуњавања прописаних услова) одбијене. Комисија је, према утврђеним критеријима, сачинила прелиминарну ранг листу корисника студентских стипендија.

У року од 8 дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе, незадовољни подносиоци пријаве имају право приговора на исту.

Према Одлуци о додјели студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо (сл. гл. Општине Рудо бр. 13/13 и 16/13), износ стипендије за прву и другу годину студија је 80,00 КМ, за трећу и четврту 90,00 КМ а за пету и шесту 100,00 КМ. Стипендије се исплаћују у десет рата, у периоду јануар – октобар текуће школске године. Ранг листа потенцијалних корисника студентских стипендија за школску 2014/15. годину, објављена је на огласној табли и на веб страници општине.

Уједно обавјештавамо досадашње кориснике студентских стипендија, да су дужни отворити нови текући рачун у Развојној банци и исти доставити у канцеларију број 5, зграда општине Рудо, како би се могла извршити исплата стипендија.

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА РУДО

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

-Комисија за додјелу студентских стипендија-

 

Број:02-67-5/14

Датум:05.01.2015. године

 

Прелиминарна ранг листа студентских стипендија

за школску 2014/2015 годину

 

 

  Р/б   Презиме ( име родитеља ) и име студента   Пребивалиште  Уписанифакултет Успјех у досад.школ. Социјалнистатус(а и б) Учешћеу рату Годинастуд. Студент упна држ.факултет. Укупнободова Висина стипендије Примједба
1. Туба(Горан) Гордан Рудо Медицински       1     80 Уч.генер.
2. Митровић(Томислав) Томиславка Борановићи Вис.пос.шк.       1     80 Пор.пог.
3. Николић(Ранко) Данка Рудо Економски       5     100 Мастер пор.пог
4. Тошић(Лазар) Милица Борановићи Вис.здр.стр. 8 10+0,5=10,5 2 1 2 23,5 80  
5. Станишић(Милојко) Ружица Трнавци Пољопривредни 7 10+1=11 - 2 2 22 90  
6. Павловић(Петар) Богдан Рудо Шумарски 5 10 2 3 2 22 100   Мастер
7. Церовић(Славенко) Далибор Гојава Фак.физ.вас. 4 10+3=13 2 1 2 22 80  
8. Микавица(Вељко) Снежана Микавице Медицински 8 7+1,5=8,5 2 1 2 21,5 80  
9. Станишић(Радоје) Милан Бјелушине Висока пос.техничка 8 6+1,5+3=10,5 - 1 2 21,5 80  
10. Никитовић(Милисав) Биљана Мокронози Енг.јез. и књ. 8 10 - 1 2 21 80  
11. Станковић(Славенко) Јована Устибар Фак.за хемију 8 7+1,5=8,5 1 1 2 20,5 80  
12. Бојат (Душко) Татјана Мокронози Правни 8 6+0,5=6,5 2 1 2 19,5 80  
13. Вилотић(Радојко) Дејан Доњи Цикоти Вис.шк.ст.сту. 3 10+1,5=11,5 2 1 2 19,5 80  
14. Ристовић(Миленко) Милица Рудо Правни 5 6+1.5=7.5 2 2.5 2 19 90  
15 Симић(Славко)  Бобан Миоче Фак.тех.нау. 4 10+1=11 1 1 2 19 80  
16. Ђуровић(Сретен) Лазар Штрпци Кр.полиц.ак. 8 7+0,5=7,5 - 1 2 18,5 80  
17. Гавриловић(Драгомир) Лазар Рудо Филозофски 8 5+1,5=6,5 - 2 2 18,5 90  
18. Ивановић(Драган) Милица Рудо Филозофски 6 6+0,5=6,5 3 1 2 18,5 80  
19. Јовановић(Милија) Дејан Рудо Фак. Туриз.и хот 4 10+1,5=11,5 - 1 2 18,5 80  
20. Џарић (Јован) Александар Рудо Тех.металуршки 8 7 - 1 2 18  80  
21. Макљеновић(Драгоје) Дарко Рудо Вис.шк.стр.ст. 6 7 2 1 2 18 80  
22. Павловић(Душан) Ивана Рудо Медицински 5 6 2 3 2 18 100  
23. Богдановић(Неђељко) Марија Мокронози Филозофски 4 10 1 1 2 18 80  
24. Николић(Радојко) Данијела Увац Учитељски 3 10+0,5=10,5 - 2,5 2 18 90  
25. Чемерчић(Марко) Дајана Рудо Правни 2 10 2 2 2 18 90  
26. Новаковић(Неђељко) Јована Рудо Учитељски 2 10+3=13 - 1 2 18 80  
27. Рађен(Радивоје) Марија Стргачи Вис.здр.стр.ст. 6 8+0,5=8,5 - 1 2 17,5 80  
28. Ћиковић(Зоран) Исидора Рудо Правни 7 4+1,5+0,5=6 - 2 2 17 90  
29. Топаловић(Зоран) Невена Рудо Психологија 7 2+3=5 - 3 2 17 100 Мастер
30. Крстовић (Владимир) Александра Плема Вис.шк.стр,ст. 6 8 - 1 2 17 80  
31. Павловић(Зоран) Жарко Рудо Православни 3 6+3=9 - 3 2 17 100 Мастер
32. Видаковић(Милош) Јелена Б.Брдо Вис.пос.шк.ст 6 6+1,5=7,5 - 1 2 16,5 80  
33. Ристовић(Миленко) Ивана      Рудо Вис.здр.стр. 4 6+1,5=7,5 2 1 2 16,5 80  
34. Грабовчић(Мирослав) Жељана Међурјечје Вис.здр.стр.ст. 8 5 - 1 2 16 80  
35. Спасојевић(Илија) Маријана Рудо Филозофски 6 5 2 1 2 16 80  
36. Жилић(Душко) Жељана Рудо Филозофски 3 7+1=8 1 1 2 15 80  
37. Јовановић(Милисав) Александар Рудо Вис.пос.шк. 1 10+0,5=10,5 - 1,5 2 15 80  
38. Богдановић(Драган) Александра Рудо Правни 8 1 2 1 2 14 80  
39. Јелић(Раденко) Милица Борановићи Пољопр.фак. 6 5 - 1 2 14 80  
40. Перишић(Мирослав) Јована Рудо Филозофски 6 5 - 1 2 14 80  
41. Топаловић(Зоран) Дарко Рудо Филозофски 5 2+3=5 - 2 2 14 90  
42. Дедагић(Смаил) Емира Кула Фак.здр.ст. 3 7 - 2 2 14 90  
43. Новаковић(Милојко) Милован Рудо Вис.посл.ст. 2 8+0,5=8,5 - 1,5 2 14 80  
44. Тошић(Драган) Зоран Борановићи Електротех. 2 7+0,5=7,5 1 1,5 2 14 80  
45. Костић(Драган) Марија Рудо Правни 2 6 2 2 2 14 90  
46. Микавица(Жељко) Дамјан Рудо Фак.за крим. 6 4 - 1 2 13 80  
47. Милановић(Дејан) Петар Увац Филозофски 4 6 - 1 2 13 80  
48. Топаловић(Зоран) Небојша Рудо Фак.полит.на. 4 2+3=5 - 2 2 13 90  
49. Станишић(Драган) Стефан Рудо Православни 3 5 2 1 2 13 80  
50. Макљеновић(Обрад) Дарко Гојава Вис.пос.стр.ст 2 6 2 1 2 13 80  
51. Рајак(Миленко) Даница Рудо Правни 2 3+0,5=3,5 4 1,5 2 13 80  
52. Дробњаковић(Радоје) Владан Увац Филозофски 6 3 - 1 2 12 80  
53. Мартић(Станко) Борисав Увац Фак.физ.вас. 3 6 - 1 2 12 80  
54. Маринковић(Милојко) Раде Рудо Вис.зд.стр.ст. 6 2+0,5=2,5 - 1 2 11,5 80  
55. Гардовић(Радојко) Лука Рудо Вис.хотелијерска 2 4 2 1,5 2 11,5 80  
56. Гавриловић(Драгомир) Милорад Рудо Филозофски 1 5+1,5=6,5 - 2 2 11,5 90  
57. Станишић(Жарко) Милета Трнавци Електротехнички 1 6+0.5=6.5 - 1,5 2 11 80  
58. Брадоњић(Драган) Ана Рудо Учитељски 6 1+0,5=1,5 - 1 2 10,5 80  
59. Петаковић(Горан) Катарина Увац Фил.Кин.и Енг.је 2 4+0,5=4,5 - 1,5 2 10 80  
60. Топаловић(Милојко) Јовица Миоче Православни 3 3 - 1 2 9 80  
61. Брадоњић(Жељко) Дејан Рудо Филозофски 2 1 2 1 2 8 80  
62. Бошњаковић(Крсто) Стефан Рудо Педагогија Није рангиран (обновљена година студија)  
63. Барбарез(Срђан) Викторија Рудо Медицински Није рангирана(прекорачење цензуса прихода, основна школа)  
64. Митровић(Андрија) Љубица Рудо Књижевност Није рангирана (завршила факултет-примала стипендију)Упис на други факултет Пор.пог.
 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Право на добијање студентске стипендије из средстава буџета општине Рудо за школску 2014 / 2015. годину имају    подносиоци пријаве закључно  с редним бројем­­­­ 37.               

У року од 8 дана од дана објављивања Прелиминарне ранг листе, незадовољни подносиоци пријаве имају право приговора на исту. По приговорима рјешава Начелник општине.

Након размотрених приговора формира се коначна ранг листа, по којој ће се закључивати  појединачни уговори којима ће се ближе регулисати права и обавезе између општине-даваоца стипендије и студента- примаоца стипендије.

Објављено на огласној табли општине Рудо дана ­­­05.01.2015. године.

 

  1. 1.     Шушњевић Драгољуб, предсједник Комисије_________

 

  1. 2.     Рађен Богдан, члан Комисије________________________

 

  1. 3.     Бјелић Бранкица, чланКомисије_____________________