Jавни оглас за продају покретне имовине прибављене путем лицитације

Предмет огласа је продаја јавним надметањем лицитацијом покретне имовине прибављене путем лицитације у поступку намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице.

Текст огласа у наставку текста.