Обавјештење Министарства финансија Републике Српске

Министарство финансија Републике Српске обавјештава све обвезнике предаје финансијских извјештаја опште намјене сачињених за обрачунски период од 01. јануара 2014. године до 31. децембра 2014. године да су, у складу са прописима из области рачуноводства и ревизије дефинисаним Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске, дужни да поднесу извјештаје најближој пословној јединици Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ), најкасније до 28. фебруара 2015. године.

Истовремено, упозоравају се сви они који не сачине финансијске извјештаје опште намјене за обрачунски период од 01. јануара 2014. године до 31. децембра 2014. године и исте у прописаном року не поднесу АПИФ-у да тим поступком чине прекршајне радње за које је прописана новчана казна у износу од 3. 000 КМ до 15. 000 КМ за правна лица, као и казна за одговорна лица у правном лицу у износу од 300 КМ до 1. 500 КМ.