Одржана 20 редовна сједница Скупштине општине Рудо

Данас је, у малој сали  Дома културе у Рудом, одржана 20. редовна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници су усвојена следећа акта: Одлука о уређењу простора и грађевинског земљишта, Одлука о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, Одлука о допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју општине Рудо, Одлука о укидању статуса јавног добра у општој употреби, Одлука о преносу права својине на непокретностима са општине Рудо на Републику Српску и Одлука о финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Рудо за 2015. годину.

Поред наведених одлука одборници су разматрали и усвојили информације о утрошку средстава из буџета општине Рудо одобрених удружењима грађана у 2014. години, стипендирању студената у 2014/ 2015 школској години, раду сталних и повремених радних тијела Скупштине општине Рудо и раду инспекцијских служби у 2014. години.

Такође одборници су дали сагласност на План уписа ученика у први разред у школској 2015/ 2016 години у Средњошколски центар Рудо и усвојили извјештаје о раду савјета Мјесних заједница за 2014. годину и о извршењу Плана капиталних инвестиција за 2014. годину.

Усвојени акти биће доступни јавности на сајту општине Рудо на позицији „службени гласници“ у „Службеном гласнику општине Рудо“ број 2.