Рудо примјер добре праксе у примјени модела Индекса инклузивности

Indeks inkluzivnosti

Успјешно примјењен модел Индекса инклузивности у Рудом као пракса послужиће општини Рогатици у процесу његове израде и примјене.

У сврху упознавања директора вртића, основих и седњих школа у Рогатици и представника општине Рогатица уз подршку Начелника општине Рогатица и Рудо као и ОСЦЕ теренске канцеларије из Фоче у општини Рогатица одржан је заједнички састанак на којем је презентован модел Инклузије и начин његове имплементације у општини Рудо.

Током презентације Индекса, Наташа Тодоровић Барбарез истакла је, да је посебна вриједност овог модела у самовредновању и дефинисању развојних приоритета на основу спроведеног истраживања, као и то да је Индекс саставни дио развојних планова које су школе у обавези једном годишње слати Министарству.