Rudo primjer dobre prakse u primjeni modela Indeksa inkluzivnosti

Indeks inkluzivnosti

Uspješno primjenjen model Indeksa inkluzivnosti u Rudom kao praksa poslužiće opštini Rogatici u procesu njegove izrade i primjene.

U svrhu upoznavanja direktora vrtića, osnovih i sednjih škola u Rogatici i predstavnika opštine Rogatica uz podršku Načelnika opštine Rogatica i Rudo kao i OSCE terenske kancelarije iz Foče u opštini Rogatica održan je zajednički sastanak na kojem je prezentovan model Inkluzije i način njegove implementacije u opštini Rudo.

Tokom prezentacije Indeksa, Nataša Todorović Barbarez istakla je, da je posebna vrijednost ovog modela u samovrednovanju i definisanju razvojnih prioriteta na osnovu sprovedenog istraživanja, kao i to da je Indeks sastavni dio razvojnih planova koje su škole u obavezi jednom godišnje slati Ministarstvu.