Oбавјештење о одвозу отпада током прољетног уређења града

Обавјештава се становништво да ће у оквиру акције прољетног уређења града комунално предузеће „Услуга“ Рудо вршити одвоз прикупљеног крупног и кабастог отпада на градску депонију.

Под крупним и кабастим отпадом подразумијевају се предмети који по својој величини, количини и саставу не улазе у категорију кућног комуналног отпада. То су, најчешће дотрајали предмети из домаћинстава, дијелови санитарне опреме, шљака, пепео и слично. Моле се грађани да прикупљени отпад упакују у вреће и одложе поред већ постојећих контејнера, како би се лакше извршио утовар.

Одвоз ће се вршити према следећем распореду:

  • У понедељак 27.04. 2015. године одвоз крупног отпада ће се вршити са подручја града Рудо и МЗ Мрсово и МЗ Старо Рудо.
  • У уторак 28. 04. 2015. године одвоз крупног отпада ће се вршити са подручја Будимлије, Бијелог Брда, Штрбаца, Увца, Миоча и Устибра.