Одржана 21. редовна сједница Скупштине општине Рудо

skupstina

Дана 16. 04. 2015. године, у малој сали Дома културе у Рудом, одржана је 21. редовна сједница Скупштине општине Рудо.

На сједници је усвојен Годишњи обрачун буџета општине Рудо за 2014. годину, Програм уређења градског грађевинског земљишта за 2015. годину, Програм коришћења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2015. години, Стратегија безбједности саобраћаја на путевима општине Рудо од 2015 до 2025. године, Одлука о начину и условима продаје непокретности, Одлука о додјели земљишта на привремено коришћење Мтел-у а. д. Бања Лука, Одлука о давању у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта путем усменог јавног надметања-лицитацијом и допуњена Одлука о учествовању општине Рудо на лицитацијама у поступку намирења потраживања за невраћене кредите за подстицај развоја локалне заједнице.

Поред наведених одлука одборници су разматрали и усвојили извјештаје корисника буџетских средстава о раду у 2014. години и више информација из надлежности Одјељења за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове.

Усвојени акти биће доступни јавности на сајту општине Рудо на позицији „службени гласници“ у „Службеном гласнику општине Рудо“ број 5 и 6.

skupstina1