Позив за бањско лијечење ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца РС

Јавни позив за подношење захтјева ради упућивања ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе расписало је Министарство рада и борачко инвалидске заштите.

На позив имају право да се пријаве ратни војни инвалиди од прве до четврте категорије инвалидитета и породице погинулих бораца, а којима је бањска рехабилитација неопходна за наставак лијечења и опоравка.

Пријаве, односно писмени захтјеви подносе се органу управе надлежном за борачко-инвалидску заштиту општине/ града.

Уз захтјев је потребно приложити рјешење надлежног органа о категоризацији борца, изјаву о заједничком домаћинству – овјерена од стране надлежног органа општине/ града (само за ППБ), те налаз и препоруку надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације.

Реализација Пројекта бањске-рехабилитације трајаће у периоду од 01. априла до 30. септембра 2015. године, а појединачни боравак корисника трајаће 10 дана.

Трошкови одласка и повратка изабраних корисника бањске рехабилитације, као и пратиоца сноси корисник или локална заједница.

Рок за достављање писменог захтјева је 15 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“ или од дана објављивања на огласној табли општине/ града.

Право на бањску рехабилитацију у 2015. години немају лица која су то право користили по Пројекту бањске рехабилитације у претходним годинама, осим у случају ако нема пријављених других корисника.

Више информација