Расподјела регресираног дизел горива пољопривредним произвођачима

Обавјештавамо пољопривредне произвођаче – носиоце пољопривредног газдинства да имају право на регресирано дизел гориво за потребе прољећних и јесењих радова и то:

  • 100 лит/ ха – за све биљне културе

Регресирано дизел гориво се купује по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0, 60 КМ/литру, код овлаштеног дистрибутера БС „Нестро петрол“ Рудо.

Носиоци пољопривредног газдинства приликом куповине регресираног горива подносе бензинској станици:

  • захтјев, који се узима у општини Рудо у канц. бр. 4.
  • неовјерену копију личне карте, а правна лица копију ЈИБ-а.

Куповина регресираног дизел горива може се извршити до 15. 11. 2015. године.