Бањско лијечење ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца РС

Након спроведеног јавног позива за подношење захтјева ради упућивања ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе а које је расписало Министарство рада и борачко инвалидске заштите, формирана је листа приоритета корисника за бањску рехабилитацију у 2015. години по категоријама.

На бањску рехабилитацију у 2015. години упућују се 2 (два) корисника према утврђеном редоследу и то 1 РВИ и 1 члан ППБ.

Листа је послата надлежном министарству на давање сагласности на исту.

 

ОПШТИНА РУДО

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

Л И С Т А

приоритета  корисника за бањску рехабилитацију у 2015. години

Ратни војни инвалиди

редниброј Презиме и име Статус РВИ Право на додатак за његу и помоћ Право на ортопедски додатак право на ортопедскаи друга помагала дужина војногангажовања Укупно бодова
1 Арсић Радосав-РВИ  ВИ катег.  ЈМБ 1002958133118 25 - 4 - 15 44

 

Породице погинулих бораца

редниброј Презиме и име Статус ППБ Број чланова продичног домаћинства Статус РВИ РВИ-њега и помоћ Ортопедски додатак Ортопедска и друга помагала категорија борца Укупно бодова
1 Арсић Драгољуб-отац ПБЈМБ 1511943133105 100 20 - - - - 2 122
2 Макљеновић Драгица-мајка ПБЈМБ 1808937177187 100 - - - - - - 100
3 Пајевић Зора-мајка ПБЈМБ 1106951138106 100 - - - - - - 100
4 Павловић Љубинка-супруга ПБЈМБ 2401954138102 100 - - - - - - 100
5 Лазовић Славица-супруга ПБЈМБ 2811959798414 100 - - - - - - 100
6 Савић Милена-супруга ПБЈМБ 2208962798419 100 - - - - - - 100
7 Жилић Стана-супруга ПБЈМБ 2607963138112 100 - - - - - - 100

 

На бањску рехабилитацију у 2015. години упућују се 2 (два) корисника према утврђеном редоследу и то 1 РВИ и 1 члан ППБ.

По основу броја чланова породичног домаћинства ППБ,подносиоцу захтјева припада:за сваког члана породичног домаћинства са статусом и правом на породичну инвалиднину 20 бодова

У случају истог броја бодова по свим критеријима предност имају најприје родитељи, затим лице које је старијег датума рођења.

Подносиоци пријава имају право приговора у року од 15 (петнаест) дана од истицања листе.

Приговор се подноси Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности Рудо.

 

Број:04-8-563-3/15

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА:  Јовановић Драган

Датум: 27.април 2015. године

 

Објављено на огласној табли Општине Рудо дана 27.априла 2015. године.

Није било приговора. Листа је постала коначна 13.маја 2015. године.