Оглас о продаји непокретности

Општина Рудо продаје путем усменог јавног надметања-лицитацијом непокретности означене са:

  • к. ч.број 438/ 6, дио звани „Варош Рудо“, укупне површине 24 м2, уписана у Лист непокретности број 468 КО Рудо Град на име општине Рудо, што одговара парцели старог премјера означеној са к. ч. број 1/ 924, уписана у з. к. уложак број 22 и
  • к. ч.број 438/ 7, дио звани „Варош Рудо“, укупне површине 12 м2, уписана у Лист непокретности број 468 КО Рудо Град на име општине Рудо, што одговара парцели старог премјера означеној са к. ч. број 1/ 927, уписана у з.к. уложак број 22.

Више информација: