Novi raspored uredovnih dana u Opštini Rudo

Osnovni sud u Višegradu donio je Odluku o rasporedu sudskih uredovnih dana u Opštini Rudo za period od od 1.07. do 31.12. 2015.

Raspored