Obavještenje korisnicima opštinskog kredita

Obavještavaju se korisnici opštinskog kredita za podsticaj razvoja lokalne zajednice, koji su do sada uplaćivali-plaćali rate kredita na račun Bobar banke, da od dana 23.06.2015. godine, iste trebaju uplaćivati na račun opštine Rudo, otvoren kod  NLB Razvojne banke, broj tekućeg računa: 562-006-81260951-76, sa naznakom Opština Rudo-revolving fond.