Усвојен План капиталних инвестиција за 2015. годину

Скупштина општине Рудо усвојила је Плана капиталних инвестиција за 2015. годину.

Планом  је предвиђено да општина Рудо ове године подржи сљедеће инвестиционе пројекте:

  • Асфалтирање пута Бијело Брдо – Дивљака у дужини 250 м;
  • Асфалтирање пута Омарине-Пјевчевићи у дужини 200 м ;
  • Асфалтирање пута у засеоку Бован у дужини 600 м ;
  • Наставак асфалт. пута Брегови – Филипићи – Долаши Шушњевићи у дужини 500 м;
  • Aсфалтирање пута Ресићи – Николићи – Попов До Гостеља у дужини 500 м;

Процјењена укупна вриједност ових радова износи 164. 000 КМ.

Ове године општина ће учествовати у пројекту реконструкције, Надзора и Комисијe за технички пријем радова на ЈЗУ Дом здравља „Др Стојана и Љубица“ Рудо, сходно раније уговореним обавезама општине Рудо у износу од 140. 000 КМ.

Средства за финансирање капиталних инвестиција, обезбједиће се из средстава за капитална улагања која су предвиђена Буџетом општине Рудо за 2015. годину.

Уколико по пројектима буде остало нераспоређених средстава иста ће се утрошити на следеће рангиране пројекте са Ранг листе пројеката који је усвојила Комисија за планирање развоја локалне заједнице.

Пројекти који не буду имали рјешене имовинско-правне односе и потребну пројектну документацију неће се реализовати. Уколико неки од пројеката са ранг-листе пројеката, који је усвојила Комисија за планирање развоја, буде обезбједио учешће донатора или властито финансијско учешће у минималном износу од 20 % може се приоритетно приступити његовој реализацији.

Планиране инвестиције ће се реализовати према динамици наплате прихода а уколико се наплата не изврши у планираном обиму реализација ће се вршити према редосљеду инвестиција.

Одлука се може наћи на сајту општине у Службеном гласнику Општине Рудо 7/ 15