О б а в ј е ш т е њ е

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

Општинска управа

- Одјељење за привреду, финансије,

просторно уређење и инспекцијске послове-

Број: 03-310-2/15

Датум: 27. август 2015. године

 

На основу члана 19. Закона о рударству („Службени гласник Републике Српске“, број 59/12) и члана 4. став 3. Правилника о поступку одобравања експлоатационог поља и начину вођења евиденције о одобреним експлоатационим пољима („Службени гласник Републике Српске“, број 42/13), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, даје

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

            Дана 04.09.2015. године са почетком у 12 часова, Комисија именована од стране Министра индустрије, енергетике и рударства ће извршити преглед на лицу мјеста у привредном друштву „COMSAR ENERGY HIDRO“ д.о.о. Бања Лука у поступку давања одобрења за експлоатационо поље „Вардe“, општина Рудо.

Заинтересована јавност може присуствовати прегледу и изнијети своје приговоре, приједлоге и захтјеве.

 

 

                                                     НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                                                 Драгутиновић Драгиша, дипл.инж.шум.