O b a v j e š t e nj e

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

- Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

Broj: 03-310-2/15

Datum: 27. avgust 2015. godine

 

Na osnovu člana 19. Zakona o rudarstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 59/12) i člana 4. stav 3. Pravilnika o postupku odobravanja eksploatacionog polja i načinu vođenja evidencije o odobrenim eksploatacionim poljima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 42/13), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, daje

O B A V J E Š T E NJ E

            Dana 04.09.2015. godine sa početkom u 12 časova, Komisija imenovana od strane Ministra industrije, energetike i rudarstva će izvršiti pregled na licu mjesta u privrednom društvu „COMSAR ENERGY HIDRO“ d.o.o. Banja Luka u postupku davanja odobrenja za eksploataciono polje „Varde“, opština Rudo.

Zainteresovana javnost može prisustvovati pregledu i iznijeti svoje prigovore, prijedloge i zahtjeve.

 

 

                                                     NAČELNIK ODJELJENJA

                                                 Dragutinović Dragiša, dipl.inž.šum.