На Дан старих лица представници ЈУ Центар за социјални рад Рудо обишли старе особе и уручили скромне поклоне

Први октобар обиљежава се као Дан старих, како би се скренула пажња на положај ове популације у друштву.

Старење и проблеми са којим се суочавају старе особе, није само проблем породице већ и шире заједнице.  Услед лоше економске ситуације у земљи, све су израженији проблеми немогућности адекватне организације социјалне и здравствене заштите ових  лица.

Ова категорија становништва посебно је погођена и угрожена тренутним тешким стањем у друштву, услед чега је већина осиромашена, болесна, усамљена и рањива па им је наша подршка неопходна.

Брига о старима у великој мјери је сведено на породицу и има међугенерацијски карактер. Све чешће породица није у стању да сама носи терет те бриге. Многи живе сами, или у старачким домаћинствима, из разлога што млађи последњих година напуштају земљу и родитеље у потрази за бољим животом.

Кроз ЈУ Центар за социјални рад, настоји се пружити адекватна помоћ и подршка старим лицима кроз Законом регулисане облике помоћи у складу са материјалним могућностима.

Радници Центра редовно врше обилазак старих лица а посебно самохраних и смјештених у колективни боравак. Тако и на дан посвећен старим лицима учињена је посјета старим лицима у колективном боравку у Рудом, приликом које су подјељени скромни поклони.