Јавна расправа о Нацртима ребаланса буџета за 2015. и буџета за 2016. годину

Скупштина општине Рудо је на сједници одржаној дана 06. 11. 2015. године усвојила Нацрт буџета општине Рудо за 2016. годину и Нацрт ребаланса буџета општине за 2015. годину и упутила исте на јавну расправу која ће се обавити у периоду од 09. 11. 2015. до 24. 11. 2015. године.

За праћење јавне расправе образована је Радна група која ће свим заинтересованим правним и физичким лицима омогућити увид у наведена документа и дати потребна објашњења.

Заинтересована правна и физичка лица своје примједбе, мишљења и приједлоге на наведена документа могу доставити члановима Радне групе преко Центра за пружање услуга грађанима до 23. 11. 2015. године.

Јавна трибина о Нацрту буџета општине Рудо за 2016. годину и Нацрту ребаланса буџета општине за 2015. годину одржаће се 24. 11. 2015. године у малој сали Дома културе у Рудом са почетком у 12. 00 часова.

Позивају се сви заинтересовани грађани, представници организација и јавних установа да присуствују трибини у што већем броју.