Јавни позив за финансирање пројеката средствима буџета општине Рудо за 2016. годину

Ј А В Н И   П О З И В

за финансирање пројеката средствима буџета општине Рудо за 2016. годину

На основу члана 49. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 – пречишћени текст и 3/14) Начелник општине  у п у ћ у ј е Јавни позив за финансирање пројеката средствима буџета општине Рудо за 2016. годину.

Позив је отворен до: 29.01.2016.године,  до 12 часова.

Јавни позив