Коначна ранг листа стипендиста

Након проведеног поступка по приговорима на прелиминарну ранг листу за студентске стипендије из средстава буџета општине Рудо, Комисија за дојелу студентских стипендија утврдила је коначан списак корисника ових стипендија.

У школској 2015/2016 години укупан број студентских стипендија из средстава буџета општине Рудо додјелиће се за 31 новог корисника и за 63 стара корисника, укупно за 94 корисника студенстских стипендија.

Студенти којима је одобрена накнада по основу студирања од других даваоца, дужни су то пријавити Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности ради регулисања права, у противном ће се сматрати да се студент одриче стипендије из средстава буџета општине Рудо у корист другог јавног извора финансирања.

Коначна ранг листа

Коначна ранг листа – word