Konačna rang lista stipendista

Nakon provedenog postupka po prigovorima na preliminarnu rang listu za studentske stipendije iz sredstava budžeta opštine Rudo, Komisija za dojelu studentskih stipendija utvrdila je konačan spisak korisnika ovih stipendija.

U školskoj 2015/2016 godini ukupan broj studentskih stipendija iz sredstava budžeta opštine Rudo dodjeliće se za 31 novog korisnika i za 63 stara korisnika, ukupno za 94 korisnika studenstskih stipendija.

Studenti kojima je odobrena naknada po osnovu studiranja od drugih davaoca, dužni su to prijaviti Odjeljenju za opštu upravu i društvene djelatnosti radi regulisanja prava, u protivnom će se smatrati da se student odriče stipendije iz sredstava budžeta opštine Rudo u korist drugog javnog izvora finansiranja.

Konačna rang lista

Konačna rang lista – word