Priprema djece za školu

U Rudom je od 1. marta počeo program pripreme djece za školu.

Ove godine u Rudom program pripreme djece za školu realizuju osnovne škole „Rudo“ i „Boško Buha“.

Pripremni program koji traje tri mjeseca, od 01. marta do 31. maja, upisalo je ukupno 28-ro djece rođene 2009. i 2010. godine.

Naredna tri mjeseca, mališani iz Rudog i Štrbaca pohađaće 3 sata dnevno pripremni program, koji će se odvijati u prostorijama škola, a sa njima će raditi vaspitačica i profesor razredne nastave, koji je do sada bio na evidenciji biroa za nezaposlene.

Pored pripreme djece za školu, programom je obuhvaćena socijalizacija djece, socijalno-emotivni razvoj ličnosti kao i savladavanje komunikacijskih vještina.

Program finansira Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i organizacija Save the children.