Позив за бањско лијечење

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите расписало је Јавни позив за подношење захтјева ради упућивања 568 ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе.

На јавни позив имају право да се пријаве ратни војни инвалиди од прве до шесте категорије инвалидитета и породице погинулих бораца, а којима је бањска рехабилитација  неопходна за наставак лијечења и опоравка.

Према пројекту бањске рехабилитације за 2016. годину се одређују 2 корисника за кориштење бањске рехабилитације са подручја општине Рудо.

Пријаве, односно писмени захтјеви се подносе на предвиђеном обрасцу ,органу управе надлежном за борачко-инвалидску  заштиту општине. Непотпуне и неблаговремене захтјеве надлежни орган неће разматрати и као такве ће одбацити.

Уз захтјев је потребно приложити следеће доказе:

  • Рјешење надлежног органа о статусу и припадајућим правима РВИ или  члана породице погинулог борца, уз  услов да је активни корисник,
  • Рјешење надлежног органа о категоризацији борца,
  • Изјава о заједничком домаћинству, само за ППБ – овјерена од надлежног органа општине/града,
  • Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације.

Право на бањску рехабилитацију у 2016. години немају лица која су то право користили по Пројекту бањске рехабилитације у претходним годинама, осим у случају ако нема пријављених других корисника.

Рок за достављање писменог захтјева је 15. дана од дана објављивања у дневним  новинама „ГЛАС СРПСКЕ“,  или од дана објављивања на огласној табли општине/града.Рок за подношење пријава истиче 23.априла 2016.године.

Реализација Пројекта бањске-рехабилитације трајаће у периоду од 01. априла до 30. септембра 2015. године и одвијаће се у смјенама сваких 10. дана по утврђеним списковима корисника.

Појединачан боравак корисника у бањско-климатским установама трајаће 10. дана.

Трошкови одласка и повратка изабраних корисника,падају на терет локалне заједнице.

За све додатне информације обратити се Центру за пружање услуга Општине Рудо или код референта за борачко-инвалидску заштиту  Општине Рудо  лично у канцеларију бр.5  или путем телефона  бр.058/711-360.

Пријава на конкурс