Расподјела и продаја садница по повољним условима кроз пројекат „Програмско управљање у служби црвеног злата“

Општина Рудо и Пољопривредна задруга „Увац – Рудо„ п. о.  извршиће расподјелу и продају садница малине, сорте Виламет (willamette) из матичног засада Увац, по повољним условима, кроз пројекат „Програмско управљање у служби црвеног злата“.

Саднице малине се расподјељују путем јавног позива достављањем  писаног захтјева.

По пријему писмених захтјева комисија ће извршити бодовање пристиглих пријава и рангирање у 5 социјалних категорија које ће добити могућност да набаве саднице по повољним условима.

Приликом оцјене пристиглих пријава користиће се критеријуми.

Елиминаторни критеријуми:

 • Да последње 3 године није био корисник донације за малине
 • Да има регистровано пољопривредно газдинство (изузимају се примаоци социјалне помоћи)
 • Да посједује парцелу погодну за узгој малине (утврђује комисија изласком на терен)
 • Спремност да примјењује програмско управљање
 • Да је измирио све обавезе  по основу кредита према општини

Корисници социјалне помоћи који испуне елиминаторне критеријуме позива, уврштавају се у ранг листу без бодовања.

Сви заинтересовани који испуне горе поменуте критеријуме даље ће бити бодовани према додатним критеријумима:

 • Облик чланства у Задрузи (кооперант, члан)
 • Број чланова домаћинства
 • Просјечна старост чланова домаћинства
 • Приход по члану домаћинства
 • Чланство у Удружењу малинара

При расподјели садница малина предност ће имати  пољопривредни произвођачи који:

 • Имају нижи ниво прихода по члану домаћинства
 • Су чланови пољопривредних задруга регистрованих на подручју општине Рудо
 • Имају већи број чланова домаћинства
 • Имају нижу просјечну старост домаћинства
 • Су чланови Удружења малинара

Уколико два или више подносиоца захтјева имају исти број бодова, предност при одабиру ће се дати:

 • Пољопривредним газдинствима којима је пољопривреда једини извор прихода тј. већи број незапослених чланова;
 • Домаћинству са млађом старосном структуром чланова пољопривредног газдинства;

Рангирање ће се вршити у 5 категорија:

I категорија – корисници социјалне помоћи који испуњавају критеријуме позива добиће саднице по цијени 20% од утврђене тржишне цијене.

II категорија – са примањима до 100 КМ по члану домаћинства а који испуњавају критеријуме позива добиће саднице по цијени 35% од утврђене тржишне цијене.

III категорија – са примањима од 101 до 150 КМ по члану домаћинства а који испуњавају критеријуме позива добиће саднице по цијени  50% од утврђене тржишне цијене.

IV  категорија – са примањима од 151 до 300 КМ по члану домаћинства а који испуњавају критеријуме позива добиће саднице по цијени 65 % од утврђене тржишне цијене.

V категорија – са примањима већим од 300 КМ по члану домаћинства а који испуњавају критеријуме позива добиће саднице по цијени 80% од утврђене тржишне цијене.

Сви заинтересовани за подјелу садница потребно је да до 14.04.2016. године доставе:

 • Захтјев (образац се може преузети на шалтеру или сајту општине Рудо)
 • Посједовни лист или Уговор о закупу као доказ о посједовању земље са наглашеном катастарском честицом (К.Ч.) на којој се планира подићи засад малине
 • Кућну листу (шалтер општине)
 • Потврду о висини прихода издату од послодавца за последња 3 мјесеца/ Потврду са бироа не старију од 3 мјесеца/ Потврду да је корисник социјалне помоћи издату од Центра за социјални рад Рудо
 • Копију важећег рјешење о регистрацији пољопривредног газдинства код АПИФ-а (обавезни су доставити сви осим корисника социјалне помоћи)
 • Потврду о анализи земље уколико је вршена у последње двије (2) године

По окончању конкурсне процедуре потребно је:

 1. Извршити анализу земљишта (уколико није вршена у последње 2 године) за одабрана пољопривредна газдинства. Газдинства за чије земљиште анализа покаже да на њему није могуће узгајати малину биће искључено из пројекта а њихово мјесто ће заузети следеће газдинство са бодовне листе.
 2. Газдинство за које се након изласка на терен утврди да нису у могућности обезбједити потребне услове за наводњавање парцела на којима се планира подићи засад малина биће искључена из пројекта, а њихово мјесто ће заузети следеће газдинство са бодовне листе.
 3. Уколико два или више кандидата буду имали исти број бодова предност при одабиру ће се дати:
 • Пољопривредним газдинствима којима је пољопривреда једини извор прихода тј. већи број незапослених чланова;
 • Домаћинству са млађом старосном структуром чланова пољопривредног газдинства

Тим за имплементацију пројекта задржава право о додјели количине саднице малине.

Непотпуни захтјеви неће се узети у разматрање.

Читко попуњени и потписан затјев са пропратном документацијом потребно је доставити на: адресу Општине Рудо, ЂДД Михаиловића бр. 41 Рудо најкасније до: 14. априла 2016. године на писарници општине Рудо или поштом са назнаком: Учешће у расподјели по повољним условима садница у оквиру пројекта „Програмско управљање у служби црвеног злата“.

Текст огласа и образац захтјева могу се преузети на шалтеру и сајту општине Рудо.

Obrazac zahtjeva

Бодовна листа