Јавна расвјета на територији општине Рудо

Општина Рудо покренула је поступак јавне набавке за радове на јавној расвјети на територији општине Рудо.

Обавјештење о набавци